ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE STOWARZYSZENIA NIEZŁOMNI

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NIEZŁOMNI

Zarząd Stowarzyszenia NIEZŁOMNI zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
w dniu 14 kwietnia 2023 roku o godz. 11:00 do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu.

Porządek zebrania :
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2022
5. Sprawozdanie finansowe Zarządu za rok 2022
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2022
9. Spotkanie Wielkanocne

Sekretarz
Stowarzyszenia
Stanisława Banat

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *