Stowarzyszenie

Walne Zgromadzenie

14 grudnia (piatek) 2018 r. godz.12.00 Sala 403 (IV piętro) w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu pl. Solidarności 1/3/5 Porządek Obrad Otwarcie posiedzenia i powitanie gości Wybór Przewodniczącego Zebrania i wybór Protokolanta Przyjęcie Porządku Obrad Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej Wybór Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków Ogłoszenie prawomocności zebrania Informacja Zarządu …

Walne Zgromadzenie Read More »

Jak zostać członkiem ?

Jak można zostać członkiem  Stowarzyszenia i jak mozna wesprzeć Stowarzyszenie. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba represjonowana w stanie wojennym lub krewni i spadkobiercy tej osoby. Osoby te mają obowiązek uiścić skladkę roczna w postaci 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) – rubryki 123-127 formularza PIT-37 str. 3, czyli nic nie płacąc. …

Jak zostać członkiem ? Read More »

Cele

Od początku naszej działalności (1996 r.) dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia zbrodniczego systemu komunistycznego. W miarę swych niewielkich możliwości pomagamy finansowo najbiedniejszym represjonowanym, doceniamy cierpienia więźniów politycznych PRL, przydzielamy im Krzyż Internowanym i Więźniom Politycznym  oraz inne odznaczenia Kapituły Odznaczeń.

Fundament

Działalność Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego rozpoczęła się w roku 1996 w powiązaniu ze strukturą krajową. Pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy 16.04.2012 r., a drugi pod koniec roku 2013, wraz z nadaniem statutu organizacji pożytku publicznego. Od początku naszej działalności dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia …

Fundament Read More »