Prawo

W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów

Ustawa o podatku dochodowym (DZ.U. z 15 grudnia 2016 r. poz 2032) w art 21` – Wolne od podatku dochodowego są – w ust.25c – świadczenia pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ.U.poz 693 i 1220) …

W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów Read More »

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Definicja działacza opozycji antykomunistycznej Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych …

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Read More »

Nowe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej

Nowelizacja przyznaje osobom uprawnionym, tj. osobom o potwierdzonym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych nowe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej – prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń …

Nowe uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej Read More »

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r.

o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw[1]) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu   Art. 1. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220) wprowadza się …

USTAWA z dnia 8 czerwca 2017 r. Read More »