Finanse

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 STOWARZYSZENIE OSÓB REPRESJONOWANYCH w STANIE WOJENNYM, ZARZĄD REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław Pl. Solidarności 1/3/5 KRS 0000092774, REGON 020265450     Sprawozdanie finansowe za rok 2015.   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego głównie na rzecz ubogich i represjonowanych w PRL, zwłaszcza w okresie stanu wojennego a zwłaszcza: – organizacja i …

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Read More »

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego Wrocław, 2015-03-18 Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Zarząd Regionu Dolnośląskiego Uchwała Walnego Zgromadzenia  Na podstawie Art.23 pkt. 1 oraz pkt.2 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r „O Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie” , na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe z …

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Read More »