ZARZĄD


Prezes Stowarzyszenia Wiceprezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Winnik Jan
Dul Jerzy
Filipek Jan
Perlak Mieczysław
Banat Stanisława
Gandecka Sabina
Rogala Jan
Łoziński Ryszard
Świętek Zbigniew
Drabikowski Andrzej
Pieńkowski Robert
Świderski Wojciech
Nr telefonu:
724 445 312
694 480 225
606 273 840
601 789 860
697 631 588
602 183 192
662 469 301
606 481 959
692 423 837
692 853 127
608 587 316
608 682 891
E-mail:
zjwinnik@wp.pl
jerzydul@tlen.pl
systemy.okienne@onet.eu
mieczyslaw.perlak@gmail.com
stasiabanat@gmail.com
s.gandecka@ckop.pl
janekrog81@o2.pl

zibento30@gmail.com

pienkowski.robert@wp.pl

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Sieluk Józef
Brandenburg Jan
Piotrowski Józef
Stefan Lechosław
Nr telefonu:
508 394 214
662 097 905
661 496 746
692 405 899

Pamiętaj!

I Ty możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia

nr KRS 0000 09 27 74

Konto nr 48 1240 4025 1111 0010 2204 1594