ZARZĄD


Prezes

Wiceprezes
p.o. Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu


Zbigniew Zubel
Krzysztof Tenerowicz
Jerzy Dul
Stanisława Banat
Sabina Gandecka
Zbigniew Kopystyński
Jan Rogala
Jan Winnik
Stanisław Leśniak
Tadeusz Świerczewski

Telefon:
506 590 801
604 224 790
694 480 225
697 631 588
602 183 192
508 231 178
662 469 301
724 445 312
536 689 700
602 244 801

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji


Józef Sieluk 
Jan Brandenburg
Ryszard Łoziński

Telefon:
71 337 15 68; kom. 508 394 214
662 097 905
606 481 959

Pamiętaj!

I Ty możesz przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia

nr KRS 0000 09 27 74

Konto nr 48 1240 4025 1111 0010 2204 1594