Walne Zgromadzenie

14 grudnia (piatek) 2018 r.
godz.12.00

Sala 403 (IV piętro)

w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu
pl. Solidarności 1/3/5

Porządek Obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i wybór Protokolanta
 3. Przyjęcie Porządku Obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków
 6. Ogłoszenie prawomocności zebrania
 7. Informacja Zarządu o ostatnich działaniach i sytuacji w Stowarzyszeniu
 8. Propozycje zmian w Statucie
 9. Głosowanie nad zmianami
 1. Wybory uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia
 2. zgłaszanie kandydatów
 3. zamknięcie listy
 4. prezentacja kandydatów
 5. tajne głosowanie
 6. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków
 7. Wolne wnioski
 8. Zakończenie Walnego Zebrania Członków

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *