W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów

Ustawa o podatku dochodowym (DZ.U. z 15 grudnia 2016 r. poz 2032) w art 21` – Wolne od podatku dochodowego są – w ust.25c – świadczenia pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ.U.poz 693 i 1220)

Powyższe stwierdzenia można również otrzymać z Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *