STANOWISKO WALNEGO ZEBRANIA – 2021

STANOWISKO WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA 2021

     My działacze opozycji, osoby represjonowane w stanie wojennym z powodów politycznych związani z NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, odcinamy się od ludzi, którzy naruszają podstawowe zasady i normy współżycia społecznego.

      Ubolewamy nad tym, że Władysław Frasyniuk reprezentujący Zarząd NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk w jej wcześniejszym okresie, dopuszcza się obecnie skandalicznych zachowań. Nasze Stowarzyszenie gromadzące świadków i uczestników tamtego okresu czuje się w obowiązku, dla zachowania dobrych obyczajów w debacie publicznej, wyrazić swoją niezgodę i dezaprobatę na obecne działania Władysława Frasyniuka. Jego postępowanie jest antypaństwowe i nihilistyczne. Niszczy on uczciwy i rzeczowy dialog służący ogółowi obywateli naszego Państwa.

      Wyrażając nasze stanowisko w tej sprawie zwracamy się również do wielu innych środowisk uczestniczących życiu publiczny jak również ludzi dobrej woli o potępianie postaw psujących nasze Państwo. Jednocześnie zwracamy się do właściwych władz, aby nie tolerowały zachowań naruszających porządek państwa prawnego.

      Wrocław dnia 07.12.2021 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *