POPARCIE DLA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

Zarząd Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska popiera kandydaturę Prezydenta Andrzeja Dudy w tegorocznych wyborach prezydenckich.

To dzięki działaniom Pana Prezydenta Andrzeja Dudy udało się wprowadzić wiele reform społecznych oraz programów, które znacząco wpływają na jakość życia Polaków. 

To za kadencji Pana Prezydenta znowelizowano ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która po raz pierwszy od 1989 r. otoczyła opieką osoby, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski.

Nowelizację tą traktujemy jako początek wyrównywania krzywd i zadośćuczynienia za doznane represje i prześladowania, zwłaszcza, że w większości przypadków działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane, żyją skromnie, większość biednie, a spora część nawet w nędzy.

Jesteśmy przekonani, że Pan Andrzej Duda będzie realizował, tak jak dotychczas, politykę, mającą na celu zapewnienie wszystkim obywatelom, odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz wspierania rodziny, kultury i wielowiekowej tradycji.

Naszym zdaniem Pan Prezydent Andrzej Duda ma przeświadczenie wizji Polski, państwa sprawiedliwego, które równo traktuje wszystkich swoich obywateli.

Dlatego wspieramy osobę, która swoimi zamierzeniami pragnie, aby w Polsce cały czas trwały wartości tradycyjne, sprzyjające budowaniu naszej tożsamości narodowej i postaw patriotycznych.

Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, sprawnie i uczciwie rządzona może odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw, stając się szczęśliwym miejscem dla nas, naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. 

Taką gwarancję daje nam jedynie Prezydent Andrzej Duda.

Wrocław 12 czerwiec 2020                                                              p.o. viceprezesa   

                                                                                                                / – /   Jerzy Dul

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *