PODZIĘKOWANIE DLA 16 DOLNOŚLĄSKIEJ BRYGADY WOT

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Premier 

Rzeczypospolitej Polskiej

                           Szanowny Panie Premierze 

Epidemia koronawirusa to ciężki czas dla wszystkich Polaków, zwłaszcza seniorów, którzy są grupą najbardziej narażoną na negatywne skutki pandemii. 

Wśród seniorów, w grupie podwyższonego ryzyka, znajdują się również działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane w okresie stanu wojennego. 

Dlatego z wdzięcznością przyjęliśmy inicjatywę Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka, który podjął decyzję o zaangażowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej w opiekę nad kombatantami, którzy żyją samotnie i potrzebują pomocy np. w zaopatrzenie w najpotrzebniejsze rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania, zaopatrzenia w leki, przejeździe z jednego miejsca do drugiego a także innych form pomocy, aby ograniczyć ryzyko ich zachorowania na koronawirusa. 

Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy powoduje, że członkowie naszego Stowarzyszenia czują wiele obaw. Przyznają jednak, że dzięki stałej opiece ze strony naszych żołnierzy czują się bezpieczniej. Jednocześnie terytorialsi przypominają nam wszystkim, jak ważne jest dzisiaj dla zdrowia i życia przestrzeganie zasad i unikanie kontaktu z innymi ludźmi. 

Nasze Stowarzyszenie zrzesza ok. 150 członków, w dużej mierze byłych pracowników największych wrocławskich zakładów pracy, którzy w stanie wojennym oraz latach 80-tych XX wieku z narażeniem własnego życia, zdrowia, wolności osobistej i majątku prowadzili walkę o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny w jawnych i podziemnych organizacjach niepodległościowych. 

Członkowie naszego Stowarzyszenia, to w większości emeryci i renciści, którzy żyją skromnie, większość biednie, a spora część nawet w nędzy. 

Tym bardziej dziękujemy za pomoc i wsparcie, w tym tak trudnym czasie. 

Dziękujemy, że po 23 latach od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 19, nakładający na państwo obowiązek otoczenia specjalną opieką i troską osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski – nie jest, jak to było dotychczas przepisem martwym. 

Szczególne podziękowania składamy pani Patrycji Kieblesz-Marcinkowska z Sekcji Komunikacji Społecznej 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                      V-ce Prezes

                                                                                                                                        /-/ Jerzy Dul