OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORÓW PREZYDENCKICH

Wraz ze zbliżaniem się daty wyborów prezydenckich nasila się w Polsce polityczna gorączka wokół ich terminu, wyznaczonego na maj 2020, zgodnie z art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Powołując się na sytuację związaną z epidemią COVID-19, niektóre skrajnie nieodpowiedzialne, środowiska polityczne sprzeciwiają się przeprowadzeniu wyborów w konstytucyjnym terminie.

   Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych wyraża swoją dezaprobatę wobec stanowiska prezydenta Wrocławia pana Sutryka, który oświadczył, że nie wyda spisu wyborców i urn wyborczych Poczcie Polskiej, która przygotowuje się do wyborów korespondencyjnych.    
    Naszym zdaniem, niedopuszczalne jest w wolnej Polsce, wykorzystywanie swojego stanowiska, aby wbrew woli mieszkańców Wrocławia, występować przeciwko wolnym wyborom. Takie działania odbieramy jako skrajnie nieodpowiedzialne, prowadzące do pozbawienia prawa wyborczego mieszkańców Wrocławia.
  Zamiast wspierać starania polskiego rządu związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa zarówno w wymiarze ochrony życia i zdrowia wrocławian, jak i w zakresie wspierania i osłaniania polskiej gospodarki, w tym zwłaszcza utrzymania miejsc pracy i przetrwania polskich firm, pan Sutryk nie potrafi zawiesić walki politycznej i kontynuuje jednoznacznie szkodliwe działania destrukcyjne.
 Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które broniło Polskiej wolności.  Członkowie naszego Stowarzyszenia to w większości byli pracownicy największych wrocławskich zakładów pracy, którzy w stanie wojennym oraz latach 80-tych XX wieku z narażeniem własnego życia, zdrowia, wolności osobistej i majątku prowadzili walkę o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny w jawnych i podziemnych organizacjach niepodległościowych. 
   Sytuacja, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy powoduje, że członkowie naszego Stowarzyszenia również czują wiele obaw i niepokój o przyszłość.
   Tym bardziej, odkładanie elekcji Głowy Państwa na nieprzewidywalną przyszłość, uznajemy za karygodny brak roztropności i dalekowzroczności.
   To Prezydent RP jest konstytucyjnym gwarantem ciągłości władzy państwowej i stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Państwa. 
    Z konstytucyjnego punktu widzenia zbliża się moment, w którym powinniśmy dokonać wyboru głowy państwa. Bezpieczne wybory w tradycyjnej formie, jak wskazują autorytety z dziedziny medycznej, będą możliwe najwcześniej za dwa lata, dlatego jedyną bezpieczną formą są dzisiaj wybory korespondencyjne. 
   W tym trudnym czasie powinniśmy z największą odpowiedzialnością łączyć się wokół tego, co najważniejsze i niezbywalne, bo Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i o to apelujemy do prezydenta Wrocławia.

W imieniu członków naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu

Wiceprezes
/-/ Krzysztof Tenerowicz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *