OŚWIADCZENIE DZIAŁACZY OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ

   Niżej podpisani działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych wyrażajmy swój sprzeciw i dezaprobatę wobec niespotykanego dotychczas poziomu agresji, wulgaryzmu i nienawiści oraz napaści fizycznej na księży i uczestników nabożeństw ze strony osób sprzeciwiających się orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony życia poczętego.

    Eskalując agresję w przestrzeni publicznej i dokonując aktów profanacji i niszczenia kościołów oraz zakłócanie wiernym uczestnictwa we Mszy Świętej, lewaccy ekstremiści przekroczyli prawa i wolności innych ludzi.

    Jesteśmy oburzeni brutalnością, z jaką protestujący występują przeciw naszym narodowym tradycjom, rodzinie, trwałości małżeństwa, nienarodzonym dzieciom i uznajemy je za działania niezgodne z porządkiem Konstytucji, demokracji i praworządności.

   Używanie przez protestujących nazistowskiego i pogańskiego symbolu błyskawicy jest dowodem niskiego poziomu intelektualnego oraz brakiem jakiejkolwiek znajomości historycznej przez organizatorów protestów.

   Środowiska lewackie otwarcie mówią, że to jest wojna, której celem jest przebiegunowanie świata wartości poprzez rewolucję obyczajową i światopoglądową.

   Kiedyś komuniści wypowiedzieli wojnę swojemu narodowi, dzisiaj robią to lewacy i tzw. totalna opozycja.

   To dzięki Solidarności, która zawsze miała oparcie w kościele katolickim mamy dzisiaj w Polsce wolność, w tym wolność do protestów i zgromadzeń, prawo do wyrażania swoich postulatów i poglądów. 

    Jednak każda wolność ma swoje granice i tą granicą są prawa i wolności innych obywateli, zwłaszcza prawo do swobodnego wyznawania swojej wiary. 

    Dlatego oczekujemy zdecydowanych działań ze strony organów państwa, gdyż żaden obywatel w tym ludzie wierzący, których jest w naszym kraju zdecydowana większość, nie mogą czuć się w Polsce zagrożeni przez brutalne ataki lewackich ekstremistów.

    Wzywamy też osoby odpowiadające za eskalację protestów, za tolerowanie, przyzwolenie i zachęcenie do aktów nienawiści do osób wierzących o opamiętanie.

   Za czasów komunistycznej dyktatury zawsze mogliśmy liczyć na pomoc kościoła, dzisiaj kościół potrzebuje naszej pomocy.

   Przyłączmy się do Straży Narodowej, Straży Obywatelskiej Klubów „Gazety Polskiej” lub innych organizacji i wspólnie brońmy kościół, naszą wiarę, nasze rodziny i nasze dziedzictwo kulturowe przed neobolszewią.

   Wezwanie to kierujemy szczególnie do naszych koleżanek i kolegów z czasów opozycji, bo walka o naszą narodową tożsamość, nasze tradycje i wiarę jest naszym moralnym obowiązkiem.

Za Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych Region Dolny Śląsk:

BANAT Stanisława

BOGUSŁAWSKI Przemysław

BRANDENBURG Jan

Chmura Krystyna

CZARTORYSKI Tytus

DUL Jerzy

FILIPEK Jan

GANDECKA Sabina

HALECKI Marian

KARAUDA Bogdan

KOPYSTYŃSKI Zbigniew

LEŚNIAK Stanisław

MURAWSKI Eugeniusz

PERLAK Mieczysław

ROGALA Jan

RZEPECKI Mieczysław

SIELUK Józef

SZEWCZYK Elżbieta

TENEROWICZ Krzysztof

WINNIK JAN

Za Stowarzyszenie Godność – Region Gdański: 

Stefan Zawadzki

Eugeniusz Szymecki

Mirosław Grabowski

Cezary Godziuk

Andrzej Szatkowski

Krzysztof Łaszuk

Izabella Lipniewicz

Krzysztof Kapica

Lech Brzoza

Janina Wehrstein

Krzysztof Sosnowski

Andrzej Malinowski

Jan Zieliński

Tomasz Moszczak

Anna Kołakowska

Zygmunt Błażek

Jan Skiba

Krzysztof Gąsior

Brunon Baranowski

Kazimierz Kos

Ryszard Kłos

Krzysztof Bydałek

Zofia Dublaszewska

Janina Reliszko

Małgorzata Chmielewska- Gumoś

Edward Włodarski

Janusz Walentynowicz

Barbarę Hejcz

Czesław Nowak

Andrzej Michałowski

Andrzej Osipów 

Stanisław Fudakowski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *