Komunikat

1.WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

10 kwietnia (środa) 2019 r.
godz.16.00

w siedzibie Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 184

Porządek Obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie gości
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i wybór Protokolanta
 3. Przyjęcie Porządku Obrad
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej
 5. Wybór Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków
 6. Ogłoszenie prawomocności zebrania
 7. Informacja Zarządu o ostatnich działaniach i sytuacji w Stowarzyszeniu
 8. Informacja Skarbnika
 9. Informacja Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja nad informacjami
 11. Sprawy Bieżące
 12. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków
 13. Wolne wnioski
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Członków

2.Kolega Krzysztof Tenerowicz – nasz wiceprezes – został powołany przez Wojewodę Dolnośląskiego na Przewodniczącego Dolnośląskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *