Jak zostać członkiem ?

Jak można zostać członkiem  Stowarzyszenia i jak mozna wesprzeć Stowarzyszenie.

Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba represjonowana w stanie wojennym lub krewni i spadkobiercy tej osoby. Osoby te mają obowiązek uiścić skladkę roczna w postaci 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) – rubryki 123-127 formularza PIT-37 str. 3, czyli nic nie płacąc.

Członkiem wspierającym może zostać osoba wnosząca pomoc finansową, m. in. w postaci odpisu 1% podatku na nasze Stowarzyszenie.

Członkowie zwyczajni i wspierający otrzymują bezplatnie pozłacany pierścień z miniaturą krzyża Tibi Mater Polonia jako oznakę więzi łączącej wszystkich członków Stowarzyszenia.

         Osoby, które nie dokonały odpisu 1% należnego podatku na rzecz SORwSWZRD, a chcą należeć do naszego

         Stowarzyszenia mogą zapłacić roczną składkę członkowską w wysokości 24 zł. i też otrzymają pamiątkowy

         pierścień z miniaturką Krzyża Tibi Mater Polonia, o ile należą od roku 2013 do naszego stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia powinni postępować honorowo: mają obowiązek przestrzegania statutu.

Dalej zamieściłem fragmenty mojego PIT-37 objaśniające nieco sposób przekazania tego jednego procentu na rzecz naszego Stowarzyszenia. W razie wątpliwości proszę telefonować do naszego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mgr inż. J. Sieluka lub księgowej mgr Marylki Dąbrowskiej tel. 71 337 15 68.

K. Krasiczyński

Załączniki: 


PIT37 str.2


PIT37 str.3

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *