GRATULACJE DLA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

                                             Wrocław 04.08.2020r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

                      Szanowny Panie Prezydencie, 

  w imieniu członków Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska, składam Panu Prezydentowi serdeczne gratulacje z powtórnego wyboru na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

      To wyborcze zwycięstwo Pana Prezydenta jest również zwycięstwem tych wartości, które od przeszło tysiąca lat nierozerwalnie związane są z polskością i duszą polskiej państwowości. 

     Wartości te są też bardzo bliskie naszym sercom, sercom ludzi, którzy w latach 1981 – 1989 r.  z narażeniem własnego życia, zdrowia, wolności osobistej i majątku prowadzili walkę o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny w jawnych i podziemnych organizacjach niepodległościowych. 

     Jesteśmy przekonani, że Pan Prezydent będzie nadal godnie wypełniał obowiązki głowy Państwa, mając na uwadze pomyślność naszego kraju i wszystkich jego obywateli.

     Poparcie, które udzielili Panu Polacy poprzez demokratyczne wybory potwierdza, że Ojczyzna nasza potrzebuje dalszych zmian w budowaniu Polski, jako państwa sprawiedliwego, które równo traktuje wszystkich swoich obywateli, w oparciu o wartości tradycyjne, sprzyjające budowaniu naszej tożsamości narodowej i postaw patriotycznych.

    Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska deklaruje gotowość współpracy z Panem Prezydentem przy wszelkich inicjatywach na rzecz budowania Ojczyzny wszystkich Polaków.

    Pomimo postanowień zawartych art. 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakładającej na państwo obowiązek otoczenia specjalną opieką i troską osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski, w większości przypadków działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane, żyją skromnie, większość biednie, a spora część nawet w nędzy.

    Dlatego liczymy na wsparcie Pana Prezydenta dla wszelkich inicjatyw mających na celu otoczenie opieką osób, które aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski.

    Jesteśmy przekonani, że Polska pod Pańskim przewodnictwem może odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw, stając się szczęśliwym miejscem dla nas, naszych dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. 

     Życzymy wielu sukcesów w służbie na rzecz Polski

     Niech żyje Polska !                                                                       

/Jerzy Dul/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *