Fundament

Działalność Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego rozpoczęła się w roku 1996 w powiązaniu ze strukturą krajową. Pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy 16.04.2012 r., a drugi pod koniec roku 2013, wraz z nadaniem statutu organizacji pożytku publicznego. Od początku naszej działalności dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia zbrodniczego systemu komunistycznego. W miarę swych niewielkich możliwości pomagamy finansowo najbiedniejszym represjonowanym, doceniamy cierpienia więźniów politycznych PRL, przydzielamy im Krzyż Internowanym i Więźniom Politycznym i inne odznaczenia Kapituły Odznaczeń przy SOR w SWZRD, organizujemy różne spotkania i zapraszamy do uczestnictwa w różnych rocznicach.

Warunkiem członkostwa zwykłego i wspierającego Nasze Stowarzyszenie jest m.in. wpłata składki członkowskiej poprzez jednoprocentowy odpis z podatku na działalność organizacji pożytku publicznego, tak więc członkiem naszego Stowarzyszenia można być nic nie płacąc i na dodatek otrzymując bezpłatnie złocony pierścień z miniaturą Krzyża Tibi Mater Polonia będący symbolem przynależności do naszego Stowarzyszenia. Pierścień ten otrzyma każdy, kto przynajmniej w roku 2013 wypełnił deklarację członkowską.

Zarząd Stowarzyszenia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *