Stanowisko nr 1 z 10 kwietnia 2019

Zebrania Członków z 10 kwietnia 2019 r.