admin

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego Wrocław, 2015-03-18 Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Zarząd Regionu Dolnośląskiego Uchwała Walnego Zgromadzenia  Na podstawie Art.23 pkt. 1 oraz pkt.2 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r „O Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie” , na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe z …

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Read More »

Stanowisko w/s nienawiści

STANOWISKO Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych W Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego, na posiedzeniu W dniu 15 kwietnia 2016 r. wyraża stanowczy protest przeciw próbom zastopowania zmian, jakie rozpoczęły się w Polsce po 25 października 2015 r. Nasz sprzeciw budzi narastająca W przestrzeni publicznej fala nienawiści oraz gróźb wobec prezydenta …

Stanowisko w/s nienawiści Read More »

Konkurs na pamiętnik

SORwSWZRD ogłosiło konkurs z nagrodami na te wspomnienia , które należy składać w Sekretariacie Zarządu Regionu Dolnośląskiego do 10.03.2014r. Prace konkursowe powinny mieć objętość 30 stron maszynopisu+ min. 10 ilustracji. Swoje wspomnienia pt. „Cela 336”napisałem jeszcze w 2006r. i zamieściłem w Internecie , gdzie i dziś można je przeczytać m.in. pod adresem „wspomnienia internowanych.prv.pl”. Emerytowany …

Konkurs na pamiętnik Read More »

Jak zostać członkiem ?

Jak można zostać członkiem  Stowarzyszenia i jak mozna wesprzeć Stowarzyszenie. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba represjonowana w stanie wojennym lub krewni i spadkobiercy tej osoby. Osoby te mają obowiązek uiścić skladkę roczna w postaci 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp) – rubryki 123-127 formularza PIT-37 str. 3, czyli nic nie płacąc. …

Jak zostać członkiem ? Read More »

Cele

Od początku naszej działalności (1996 r.) dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia zbrodniczego systemu komunistycznego. W miarę swych niewielkich możliwości pomagamy finansowo najbiedniejszym represjonowanym, doceniamy cierpienia więźniów politycznych PRL, przydzielamy im Krzyż Internowanym i Więźniom Politycznym  oraz inne odznaczenia Kapituły Odznaczeń.

Fundament

Działalność Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego rozpoczęła się w roku 1996 w powiązaniu ze strukturą krajową. Pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy 16.04.2012 r., a drugi pod koniec roku 2013, wraz z nadaniem statutu organizacji pożytku publicznego. Od początku naszej działalności dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia …

Fundament Read More »