admin

Walne Zgromadzenie

14 grudnia (piatek) 2018 r. godz.12.00 Sala 403 (IV piętro) w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu pl. Solidarności 1/3/5 Porządek Obrad Otwarcie posiedzenia i powitanie gości Wybór Przewodniczącego Zebrania i wybór Protokolanta Przyjęcie Porządku Obrad Wybór Komisji Mandatowo – Wyborczej i Skrutacyjnej Wybór Komisji Uchwał, Stanowisk i Wniosków Ogłoszenie prawomocności zebrania Informacja Zarządu …

Walne Zgromadzenie Read More »

W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów

Ustawa o podatku dochodowym (DZ.U. z 15 grudnia 2016 r. poz 2032) w art 21` – Wolne od podatku dochodowego są – w ust.25c – świadczenia pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ.U.poz 693 i 1220) …

W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów Read More »

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Definicja działacza opozycji antykomunistycznej Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych …

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Read More »