sierpień 2020

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU STOWARZYSZENIA

ZAPROSZENIE Z okazji 450-lecia obrazu Matki Bożej Pocieszenia i 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w uroczystej Mszy Świętej 30 sierpnia o godz. 12.00 w Kościele p.w. św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy we Wrocławiu. Podczas uroczystości zostanie poświęcony sztandar Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.