W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów

Ustawa o podatku dochodowym (DZ.U. z 15 grudnia 2016 r. poz 2032) w art 21` – Wolne od podatku dochodowego są – w ust.25c – świadczenia pieniężne lub pomoc pieniężna przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ.U.poz 693 i 1220) …

W deklaracjach PIT nie wpisujemy 414,72zł z Urzędu ds.Kombatantów Read More »