sierpień 2017

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Definicja działacza opozycji antykomunistycznej Działaczem opozycji antykomunistycznej jest osoba, która w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r., łącznie przez co najmniej 12 miesięcy prowadziła, w ramach struktur zorganizowanych lub we współpracy z nimi, zagrożoną odpowiedzialnością karną, działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych …

Informacje dotyczące nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Read More »

Jan Koziar

Janek Koziar od lat (już w stanie wojennym) zajmuje się tematem „Własności Pracowniczej”. Współpracował z Radami Pracowniczymi dużych przedsiębiorstw państwowych (Elwro, FAT, Fadroma, Jelcz, Polar, Dolmel i inni) Dla zainteresowanych link do jego strony internetowej.