Konto bankowe

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego konto: Bank PKO SA numer: 48 1240 4025 1111 0010 2204 1594