grudzień 1996

Cele

Od początku naszej działalności (1996 r.) dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia zbrodniczego systemu komunistycznego. W miarę swych niewielkich możliwości pomagamy finansowo najbiedniejszym represjonowanym, doceniamy cierpienia więźniów politycznych PRL, przydzielamy im Krzyż Internowanym i Więźniom Politycznym  oraz inne odznaczenia Kapituły Odznaczeń.

Fundament

Działalność Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarząd Regionu Dolnośląskiego rozpoczęła się w roku 1996 w powiązaniu ze strukturą krajową. Pierwszy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy 16.04.2012 r., a drugi pod koniec roku 2013, wraz z nadaniem statutu organizacji pożytku publicznego. Od początku naszej działalności dążymy do zadośćuczynienia ofiarom represji stanu wojennego i osądzenia …

Fundament Read More »